TELEFON SAATLERİ


  NOT: GEÇİCİ BİR SÜREYLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ YUKARIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN SAATLERDE
  GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

  Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir?    
  1.Telefon faturasının aslı (Son döneme ait)     
  2.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Fatura sahibinin yakınlık derecesini gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış belge) 
  3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Fatura sahibine ait)      
  4.İkametgah ilmühaberi (Fatura sahibine ait )    
  5.Cep telefonları hatlı ise fatura kontörlü ise abonelik sözleşmesi    

  Bu belgeler elden veya posta yolu ile Kurumumuza teslimi gerekmektedir.        

  Dışarıdan yakınlarımızı arayabilir miyiz?    
    
  Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların dışarıdaki yakınlarıyla telefonla görüşmeleri
  hakkında yönetmeliğin  4. maddesi "h" bendine göre hükümlü ve tutuklular dışarıdan aranamaz.

  Adres

  Semizkumlar Mh. 34570 Silivri/İstanbul/TÜRKİYE

  Telefon

  0(212) 726 00 07

  0(212) 726 00 10

  E-Posta

  abbsilivri.7ltcikisaretadalet.gov.tr