CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARININ MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 14/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26108

    **27/02/2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" in 1. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.**