T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B:03.0.CTE.0.00.00.04 /                                                                                    22/01/2007

Konu : Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi,  

             Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler.

             

 

 

 

GENELGE

 

 

  No : 45/1

 

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutukluların nakil işlemleri, ortak etkinlikler, güvenlik,  diğer  işlemler ve dışarıdan sağlanan hizmetlerle ilgili  usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını  kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarının Türlerine Göre Tahsisi

 

            CEZA İNFAZ KURUMU TÜRLERİ

 

            Ceza infaz kurumlarının türleri aşağıda gösterilmiştir. Ekli listelerde yer almayan ancak bu Genelgenin yayımından sonra hizmete açılan, kapatılan veya listede yer değiştirilme ihtiyacı görülen ceza infaz kurumlarının hangi listede yer alacağı Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

 

A-Kapalı Ceza İnfaz Kurumları :

 

            (1) Ekli 1 sayılı listenin;

 

a)  (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü adlî suçlardan  yetişkin erkek ve genç erkek tutuklulara,

 

            b)  (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan, yetişkin erkek  ve genç erkek hükümlü, hükümözlü  ve tutuklulara,

 

            c) (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının birer bölümü, adlî suçlardan  yetişkin ve genç erkek tutuklular ile koşullu salıverilmesine 5 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere ve toplam cezası 7 yıl 6 aydan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülere,

 

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan yetişkin erkek ve genç erkek tutuklular ile  “Nakiller ve Nakillerde Uygulanacak Esaslar ” başlığı altındaki 2 nolu alt başlığın  3(a)  bendinde sayılan suçlardan hüküm alıp, ilk gözlemleri sonunda koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlüler ile bu suçlardan mahkemelerce verilen toplam cezaları 1 yıl 6 aydan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülere; “Nakiller ve Nakillerde Uygulanacak Esaslar ” başlığı altındaki 2 nolu alt başlığın  3 (b)  bendinde sayılan suçlardan hüküm alıp, ilk gözlemleri sonunda koşullu salıverilmelerine 2 yıl 6 aydan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlüler ile toplam cezası 3 yıl 9 ay dan az olan  yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülere,

           

            e) (E) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü adlî suçlardan, yabancı uyruklu yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere,

 

            f)  (F) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan yetişkin erkek ve genç erkeklere,

 

g) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlardan hükümlüler için;

 

1-  (G) bölümünün  (a) kısmında belirtilen ceza infaz kurumlarının bir bölümü, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve Değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 221 inci maddesinden yararlanarak koşullu salıverilmelerine 3 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere,

 

2-  (G) bölümünün (b) kısmında sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilen yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerden, koşullu salıverilmelerine 1 yıl 6 aydan az süre kalanlara,

 

3- (G) bölümünün (b) kısmında sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, örgütlü suçlardan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü olup, koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kalanlara,

 

tahsis edilmiştir.

 

B-Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları :

 

(1) Ekli 2 sayılı listenin;

 

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları, 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve tutuklulara,

 

b)  (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve tutuklulara,

 

tahsis edilmiştir.

 

 

 

C-Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları :

 

(1) Ekli 3 sayılı listenin,

 

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları sadece adlî suçlardan, yetişkin kadın ve genç  bayan hükümlü ve tutuklulara,

 

b) (B) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan, yetişkin  kadın ve genç bayan hükümlü ve tutuklulara,

 

c) (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının birer bölümü, adlî suçlardan tutuklu yetişkin kadın  ve genç bayanlar ile 5275 Kanunun  9 uncu maddesi gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin kadın ve genç bayan  tutuklulara,

 

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, 5275 sayılı Kanunun 9 maddesi  gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin kadın ve genç bayan  hükümlü ve tutuklulara,

 

e) (E) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan yetişkin kadın ve genç bayanlara,

 

f) (F) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan hükümlü, yabancı uyruklu yetişkin kadın ve genç bayanlara,

 

tahsis edilmiştir.

 

D-Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları :

 

(1) Ekli 4 sayılı listenin;

 

a)  (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları erkek çocuk hükümlü ve tutuklulara,

 

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü kız ve erkek çocuk hükümlü ve tutuklulara,

 

c)  (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, İstanbul ili sınırları içerisindeki çocuk mahkemelerinde yargılanan erkek çocuk tutuklulara,

 

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, İstanbul ili sınırları içerisindeki çocuk mahkemelerinde  yargılanan kız çocuk tutuklulara,

 

e) (E) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, İzmir Çocuk Mahkemelerinde yargılanan erkek ve kız çocuk tutuklulara,

 

f)  (F) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan erkek ve kız çocuklara,

 

g) (G) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan hükümlü, yabancı uyruklu erkek ve kız çocuklara,

tahsis edilmiştir.

E-Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları :

 

(1) Müstakil “ Gençlik Ceza İnfaz  Kurumları ” kuruluncaya kadar, kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının birer bölümü, genelgede açıklandığı şekilde hükümlü ve tutuklu genç erkekler ile genç bayanlara tahsis edilmiştir.

 

F-Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri :

 

(1) Müstakil gözlem ve sınıflandırma merkezleri  kuruluncaya kadar, açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevleri  dışında kalan tüm ceza infaz kurumlarının bir bölümü gözlem ve sınıflandırma merkezi olarak tahsis edilmiştir.

 

G -Açık Ceza İnfaz Kurumları :

 

(1) Ekli 5 sayılı  listenin;

 

a)  (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere,

b)  (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları, yetişkin kadın ve genç bayan  hükümlülere,

 

tahsis edilmiştir.

 

H-Çocuk Eğitimevleri :

 

(1) Ekli 6 sayılı listenin;

 

a)  (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları erkek çocuk  hükümlülere,

b)  (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları erkek  ve kız çocuk hükümlülere,

 

tahsis edilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hükümlü ve Tutukluların Nakil İşlemleri

 

NAKİLLER VE NAKİLLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 

(1) Hükümlü ve tutukluların, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık,  eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakilleri yapılabilecektir.

 

(2) Hükümlü ve tutuklular nakilden önce aranacak ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime muayene ettirilecektir. Muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanların, kurumun en üst amirince derhâl  resmî bir sağlık kuruluşuna sevkleri sağlanarak, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî rapor ile mazeretinin belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılacak ve durum Bakanlığa bildirilecektir.

 

 

1–Adlî Suçlardan Tutuklulara Tahsis Edilen Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Nakilleri:

 

            (1) Ekli (1) sayılı listenin (A) bölümünde gösterilen ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve hükümözlülerin diğer ceza infaz kurumlarına dağıtımları Bakanlıkça yapılacaktır. 

 

Bu nedenle;

 

a) Belirtilen ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerden; 

 

1- Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 292, 294, 296, 297, 328, 335, 336, 337 inci maddelerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 298, 299, 304, 307/a, 313, 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun

22/3, Askerî Ceza Kanunu’nun 56/1-D maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 133/1 maddesine muhâlefet suçundan hükümlü olup koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kalanların,  

 

            2- Birinci fıkranın (a/1) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilmelerine 1 yıldan fazla süre kalanların,

 

            3- Birinci fıkranın (a/1) bendinde belirtilenler dışında kalan suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilmelerine 2 yıl 6 aydan az süre kalanların,

 

4- Birinci fıkranın (a/1) bendinde belirtilenler dışında kalan suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilmelerine 2 yıl 6 aydan fazla süre kalanların,

 

5- Koşullu salıverilme kararı geri alınanların,

 

b) Belirtilen  ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin erkek ve genç erkek  hükümözlülerden;

 

1- Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 292, 294, 296, 297, 328, 335, 336, 337’nci maddelerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 298, 299, 304, 307/a, 313, 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22/3, Askerî Ceza Kanunu’nun 56/1-D maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 133/1 maddesine muhâlefet suçundan hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezaları 1 yıl 6 aydan az olanların,

 

2- Birinci fıkranın (b/1) bendinde belirtilen suçlardan hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezaları 1 yıl 6 aydan fazla olanların,

 

3- Birinci fıkranın (b/1) bendinde belirtilenler dışında kalan suçlardan hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezaları 3 yıl 9 aydan fazla olanların,

4- Birinci fıkranın (b/1) bendinde belirtilenler dışında kalan suçlardan hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezaları 3 yıl 9 aydan az olanların,

 

mahkeme kararları ceza infaz kurumuna ulaştığı andan başlayarak, en geç 7 gün içinde, ayrı ayrı düzenlenecek  listeler, Bakanlığa faks ile bildirilecektir.

 

(2)  Ekli (3) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında kalan yetişkin kadın ve genç bayan hükümlü ve hükümözlülerin diğer ceza infaz kurumlarına dağıtımları da Bakanlıkça yapılacağından, bu kurumlarda kalan hükümlü ve hükümözlülerin mahkeme kararları ceza infaz kurumuna ulaştığı andan başlayarak, en geç 7 gün içinde düzenlenecek listeler, Bakanlığa faks ile bildirilecektir.

 

(3) ) Ekli (1) sayılı listenin (A) bölümünde ve ekli (3) sayılı listenin ( C ) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında bulunan ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılmayı hak eden hükümlülere, öncelikle açık ceza infaz kurumuna gitmek isteyip istemedikleri sorulacak, istemedikleri takdirde listelere dahil edileceklerdir. İstemeyenlerin dilekçeleri alınarak dosyalarında muhafaza edilecek ve açık kuruma gitmeyi istemedikleri hususunda toplu dağıtım bilgi formunun “Düşünceler” bölümüne not düşülecektir.

 

(4) Sevk emri verilen hükümlü ve hükümözlülerden, nakillerinde sağlık nedeniyle sakınca görülenler varsa haklarında  “Nakiller ve Nakillerde Uygulanacak Esaslar ” başlığı altındaki  (2) nci fıkrası gereğince işlem yapılacaktır.

 

 (5) Bulundukları yer mahkemelerinde tutuklu olarak yargılamaları devam eden hükümlüler ve hükümözlüler ile toplam cezaları 1 ay ve daha az olanlar listelere dahil edilmeyeceklerdir.

 

(6) Kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine ilişkin emir  kuruma ulaştığı anda koşullu salıverilmelerine 1 ay ve daha az süre kalmış olan hükümlülerin nakilleri yapılmayacaktır.

 

(7) Başka kurumlara nakilleri uygun görülen hükümlü ve hükümözlülerden, nakil emrinde belirtilen kurumlara sevkleri sağlananlar ile herhangi bir nedenle gönderilemeyenlerin adı soyadı, suçu, ceza miktarı, nakil emrinin tarih ve sayısı, jandarmaya bildirildiği tarih, sevk edilenlerin sevk tarihi, edilmeyenlerin gönderilmeme nedenini açıkça belirtir liste düzenlenerek her ayın son haftası Bakanlığa faks ile gönderilecektir.

 

(8) Bakanlığa gönderilecek listelerde Genelgedeki örnek “ Toplu Dağıtım Bilgi Formu” kullanılacak ve form eksiksiz doldurulacaktır.

 

2- Adlî Suçlardan Hükümlü ve Tutuklulara Tahsis Edilen Ceza İnfaz Kurumlarından Nakiller :

 

1) Ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında bulunan ve mahkemelerce verilen toplam cezaları 7 yıl 6 aydan fazla olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlüler ile koşullu salıverilmelerine  5 yıldan fazla süre olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin konumlarına uygun ceza infaz kurumlarına nakilleri için Bakanlıktan talepte bulunulacaktır.   

 

2)  Aşağıda sayılan,

a) Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 292, 294, 296, 297, 328, 335, 336, 337’nci maddelerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 298, 299, 304, 307/a, 313, 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22/3, Askerî Ceza Kanunu’nun 56/1-D maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 133/1 maddesine muhâlefet suçundan mahkemelerce verilen toplam cezaları 1 yıl 6 aydan fazla olan hükümözlüler ile koşullu salıverilmelerine tarihlerine 1 yıldan fazla süre olan hükümlülerin,

 

b) Yukarıda belirtilenler dışında kalan suçlardan mahkemelerce verilen toplam cezaları 3 yıl 9 aydan fazla olan hükümözlüler ile koşullu salıverilme tarihlerine 2 yıl 6 aydan fazla süre olan hükümlülerin,

 

cezalarının infazına ekli (1) sayılı listenin (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında devam olunacaktır.

 

3)  Aşağıda sayılan,

a) Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 292, 294, 296, 297, 328, 335, 336, 337 inci maddelerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 298, 299, 304, 307/a, 313, 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22/3, Askerî Ceza Kanunu’nun 56/1-D maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 133/1 maddesine muhâlefet suçundan mahkemelerce verilen toplam cezaları 1 yıl 6 aydan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlüler ile bu suçlardan hüküm alıp  ilk gözlemleri sonunda koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin,

 

b) Yukarıda belirtilenler dışında kalan suçlardan mahkemelerce verilen toplam cezaları 3 yıl 9 aydan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlüler ile ilk gözlemleri sonunda koşullu salıverilme tarihlerine 2 yıl 6 aydan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin,

ekli (1) sayılı listenin (D) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılabilecektir.

           

4)Yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerden, haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,  haklarında iyi hâl kararı verilse bile 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerinden dolayı iki kez hücreye koyma cezası alanlar, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle, kalan cezası infaz edilmekte olanlar, eğitimevleri hariç kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından firar edenler, koşullu salıverilme tarihlerine 1 yıldan az süre kalmadıkça ekli (1) sayılı listenin (D) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmayacaktır.

 

5) Bağlı ilçesi bulunmayan ağır ceza merkezlerindeki ceza infaz kurumları hükümlü ve tutuklu mevcudunu nazara alarak, bu durumdaki yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin nakledilecekleri ceza infaz kurumlarının  tespiti için, infaz durumlarını belirtir listeleri Bakanlığa göndereceklerdir.

 

6) Bağlı ceza infaz kurumlarına gönderilme işlemi, mahâllî imkânlar ve ceza infaz kurumu  vasıtası kullanılmak suretiyle yapılacak, mümkün olduğu ölçüde ödenek sarfından kaçınılacaktır.

 

 

 

 

3- Adlî Suçlardan Hükümlü, Hükümözlü ve Tutuklu Olan Yabancı Uyrukluların Nakilleri :

 

(1) Yabancı uyruklu hükümlü, hükümözlü ve tutuklular müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca bağlı bulundukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumlarına  resen gönderilecektir.

 

(2) Yabancı uyruklu erkek hükümlü ve hükümözlüler, ekli 1 sayılı listenin ( E ) bölümünde, kadın hükümlü ve hükümözlüler ekli 3 sayılı listenin  ( F ) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından birisine resen veya talepleri dikkate alınarak Bakanlıkça nakledilecektir.

 

(3) Ekli 1 sayılı listenin ( E ) ile ekli 3 sayılı listenin ( F ) bölümünde  sayılan ceza infaz kurumlarında barındırılan ve devamlı surette tedavi görmesi veya kontrol altında bulundurulması gereken bir hastalığı olan ve tedavilerinin bu kurumların bulunduğu yerde yapılamayacağı, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az  iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane  başhekimin onayladığı resmî rapor ile anlaşılan hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça diğer ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

 

(4) Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular güvenlik ve  disiplin nedeniyle de diğer ceza infaz kurumlarına  Bakanlıkça nakledilebilecektir.

 

            4 – 5275 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinde Belirtilenler ile 3713 sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından Hükümlü ve Tutukluların Nakilleri :

 

(1)  (3) sayılı listenin (C) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarında bulunan ve 5275 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması gereken hükümlü veya hükümözlülerin diğer ceza infaz kurumlarına dağıtımları Bakanlıkça yapılacaktır.

 

Bu nedenle;

 

a) Anılan hükümlü ve hükümözlülerin, hükümlü ve tutuklu bilgi formu en geç yedi gün içinde Bakanlığa faks ile gönderilecektir.

b) Nakil emri verilen hükümlü ve hükümözlülerden ceza infaz kurumu hekiminin raporuyla nakillerinde sakınca görülenler derhâl resmî bir sağlık kurumuna sevk edilerek durumları başhekimin imzası dışında en az iki uzman hekimin imzaladığı raporla tespit edilerek sağlık durumları sevke uygun hâle geldiğinde derhâl nakilleri yapılacaktır.

c) Bulundukları yer mahkemelerinde tutuklu olarak yargılamaları devam eden  hükümlü ve hükümözlüler listelere dahil edilmeyecektir.

 

(2) Yüksek güvenlikli kapalı veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan,

 

a) Hükümlü ve hükümözlülerden, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 221 inci maddesinden yararlananlar ile toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâlli olarak infaz eden ve örgütlerinden ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla  tespit edilenler diğer ceza infaz kurumlarına,  bu vasıfta olmayan ve toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâlli olarak infaz edenler ise ( 2 ) sayılı listenin ( B ) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarına,

 

b) Tutuklulardan, örgütlerinden ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla  tespit edilenler, yargılandıkları Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 nci maddesince yetkili ağır ceza mahkemesinin yargı alanı içerisinde bulunan ( 2 ) sayılı listenin ( A ) ve ( B ) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarına,

nakledilebilir.

 

(3) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve hükümözlülerden;

 

a) 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı  ve Türk Ceza Kanunu’nun 221 inci maddesinden yararlananlardan koşullu salıverilmesine  3 yıldan az süre kalanlar ile örgütlerinden ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla  tespit edilen ve toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâlli olarak infaz edenlerden  koşullu salıverilmesine  1 yıl 6 aydan az süre kalanlar, talepleri hâlinde, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca bağlı müdürü bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

 

b)  ( a ) bendinde belirtilenler dışında kalanlardan, toplam cezalarının 1/3 ünün iyi hâlli olarak infaz eden ve koşullu salıverilmesine  1 yıldan az süre kalanlar, talepleri hâlinde, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ekli ( 1 ) sayılı listenin ( G ) bölümünde karşılarında gösterilen, kapasitesi müsait müdürü bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

 

c) ( a ) bendinde belirtilen hükümlü ve hükümözlüler, talepleri hâlinde ve yol masraflarını karşılamaları koşuluyla, ekli ( 1 ) sayılı listenin ( G ) bölümünde belirtilen müdürü bulunmayan ceza infaz kurumları ile ağır ceza merkezi veya diğer müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine, ( b ) bendinde belirtilen hükümlü ve hükümözlüler, ekli  ( 1 ) sayılı listenin ( G ) bölümünde  gösterilen müdürü bulunmayan ceza infaz kurumları ile diğer ağır ceza merkezi ceza infaz kurumlarına Bakanlıkça nakledilebilecektir.

 

 (4) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan müebbet hapis cezasına hükümlüler, koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl ve daha az süre kalmadıkça, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlüler ise, geriye kalan toplam cezalarının 1/3 ünü iyi hâlli olarak infaz etmedikçe diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilemez.

 

(5) Yüksek güvenlikli veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması gerekli olup da diğer ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu, hükümlü ve hükümözlülerin gönderilecekleri ceza infaz kurumunun belirlenerek nakledilmeleri için “hükümlü ve tutuklu bilgi formu” düzenlenerek Bakanlıktan izin istenecektir.

 

(6) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarına veya adlî suçlardan hükümlülere tahsis edilen ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlülerin, ayrıca para cezasından çevrilme hapis cezaları var ise; her iki ceza ayrı ayrı infaz edilecek ve iki cezanın toplam süresi gerekçe gösterilerek hükümlülerin geldikleri ceza infaz kurumlarına iadeleri talep edilmeyecektir.

 

(7) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve hükümözlülerin, diğer ceza infaz kurumlarına nakilleri için alınacak idare ve gözlem kurulu kararında; hükümlünün örgütten ayrılıp ayrılmadığı ve naklini istediği ceza infaz kurumuna nakledilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı açıkça belirtilecektir.

 

(8) Ekli (2) sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında sağlık sorunu nedeni ile barındırılması mümkün olmayan hükümlü, hükümözlü ve tutuklular Bakanlıkça geçici veya daimî olarak diğer ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

 

5- Çocuk Hükümlülerin Nakilleri :

 

(1) Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılmış bölümlerinde kalan çocuk tutuklulardan, hükümlü konumuna geçen ve cezalarının infazına başlandığında 18 yaşını doldurmamış olanlardan, ekli (7) sayılı listenin (A) bölümünde bulunanlar Ankara Çocuk Eğitimevine, (B)  bölümünde bulunanlar Elazığ Çocuk Eğitimevine, (C)  bölümünde bulunanlar İzmir Çocuk Eğitimevine,  ayrıca hangi bölgede olursa olsun çocuk kız hükümlüler İzmir Çocuk Eğitimevine Bakanlıktan izin alınmaksızın, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen gönderilecektir.

 

(2) Çocuk kapalı ceza infaz kurumunda veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılmış bölümlerinde kalan çocuk hükümlülerden odaya kapatma cezası alanlar ile çocuk eğitimevlerinde kalmaktayken, kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası alanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmadıkça çocuk eğitimevlerine nakledilmeyecek, cezalarının infazına barındırıldıkları ceza infaz kurumunda devam olunacaktır.

 

(3) Çocuk eğitimevlerinde bulundukları sırada, haklarında yapılan disiplin soruşturması neticesinde kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilen çocuk hükümlülerden,

 

1- İzmir Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne,

2-Ankara  Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; Ankara Çocuk ve Gençlik kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne,

 

3-Elazığ  Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne,

Bakanlıktan izin alınmaksızın, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen  nakledilecektir.

 

(4) Çocuk eğitimevlerinde barındırılmakta iken 18 yaşını dolduran ve kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam etmeyen çocuk hükümlüler koşullarını taşıyorsa öncelikle açık ceza infaz kurumlarına, aksi takdirde konumlarına uygun diğer kapalı ceza infaz kurumlarına talepleri de dikkate alınarak resen Bakanlıkça nakledilecektir.

 

(5) Çocuk eğitimevlerinde barındırılan çocuk hükümlüler, istekleri dikkate alınarak ve Bakanlıkça  uygun bulunması hâlinde, diğer çocuk eğitimevlerine nakledilebilecektir.

 

(6) Çocuk hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitimevlerine  veya  çocuk eğitimevleri arası  nakilleri kurum görevlilerinin nezaretinde yapılacaktır.

 

(7) 4 sayılı listenin (a) bölümünde bulunan çocuk kapalı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu çocukların 18 yaşını doldurması hâlinde ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığınca resen kapalı ceza infaz kurumuna alınır.

 

6 - Hükümlülerin Kendi İstekleri ile Nakilleri :

 

(1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;

a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,

b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre ( dilekçe tarihi itibariyle ) kalmamış olması,

d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,

e) İstekte bulunulan kurumda yer bulunması, kapsama gücü ve sınıfının uygun olması ve sadece tutuklulara tahsis edilmiş (tutukevi) olmaması,

f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,

g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması,

h)Talep ettikleri ceza infaz kurumunda güvenlik riski oluşturmaması,

ı) Disiplin nedeniyle ayrıldıkları kurumlar hariç, talep ettikleri kurumlarda daha önce kalmış iseler, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere bu yer  idare ve gözlem kurulunun taleple ilgili  görüşünün alınmış olması,

 

gerekir.

 

(2) 1 inci fıkranın (e), (h), (ı) bentlerinde belirtilenler dışında kalan koşullara uymayan nakil istemlerine ait dilekçeler, gereksiz yazışmaları önlemek amacıyla, Cumhuriyet başsavcılıklarınca değerlendirilerek uygun görülmediği takdirde reddedilecek ve ret kararı gerekçesi ile birlikte kendilerine tebliğ edilecektir.

 

(3) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadır. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanacaktır.

Ancak; salıverilme tarihleri itibariyle, cezalarını diğer ceza infaz kurumlarında çekmeye hak kazanan hükümlüler için bu süre  dikkate alınmayacak ayrıca 1 inci fıkranın (c) bendindeki koşul aranmayacaktır.       

 

(4) Başka bir ceza infaz kurumuna  nakledilmeleri için açlık grevi ya da ölüm orucu eylemi yapan hükümlü ve tutukluların nakil talepleri eylemlerine devam ettikleri sürece karşılanmayacaktır. 

 

7 - Disiplin Nedeniyle Nakil :

 

(1) Hükümlü veya tutuklunun, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılacak ve kurum en üst amirinin istemi üzerine Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilecek ve disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilecektir.

 

 (2) Bu hükümlü ve tutuklular nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç altı ay kalacaklardır.

8-Zorunlu Nedenlerle Nakil :

 

(1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlü ve tutuklular, yargı çevresi dışında Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilecektir.

 

(2) Can güvenliği nedeniyle naklin yapılabilmesi için, ceza infaz kurumunda alınacak tedbirler  ile sorunun çözülememiş olması ve konunun doğruluk  derecesinin  ayrıntılı  şekilde

incelerek, naklin zorunlu olduğunun idare ve gözlem kurulu tarafından  gerekçeli karara bağlanmış olması gerekmektedir.

 

(3) Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları nedeniyle müdürü bulunan ceza infaz kurumlarında kalan ve alacakları ceza miktarı itibariyle müdürü bulunmayan kurumda barındırılmaları uygun olan tutuklular, can güvenliği nedeniyle, Bakanlıkça bu ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

 

9-Hastalık Nedeniyle  Nakil :

 

(1) Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü veya tutuklu, bulunduğu yer veya  en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılacaktır.

 

(2) Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu raporuyla; acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde ise, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavinin uygulanması gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkün olacaktır. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilecektir.

 

(3) Hükümlü veya tutuklunun bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekli olup; aksi hâlde hükümlü veya tutuklu ait olduğu kuruma iade edilecektir.

 

(4) Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemeyecek; acil hâllerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir.

 

(5) Hükümlü veya tutuklunun  sağlık nedeniyle başka kuruma  naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü ve tutuklunun kendi talebi hâlinde,   sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakilleri yapılabilecektir.

 

(6) Hükümlü veya tutuklunun  sağlık sorunlarından dolayı,  tedavi edilmek üzere acil olarak, aynı yerdeki bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, cezaevi tabibinin kurumda olması durumunda tabip raporuyla, bulunmaması durumunda o an kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izniyle derhâl nakledilmesi sağlanacaktır. Gönderildiği sağlık kuruluşundan, hükümlünün  acil  olarak  başka  bir  sağlık kuruluşuna nakli uygun bulunduğunda ikinci fıkra

hükmü uygulanacak, bu konuda Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak; yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bildirilecektir.

 

(7) Hükümlü ve tutukluların hastaneye sevkleri sırasında azami çabukluğun sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

 

(8) Diş rahatsızlıkları nedeniyle, il veya ilçe dışı sağlık kuruluşlarına sevk için izin istenmeden önce, hükümlü ve tutuklulara önerilen tedavinin yakın il veya müdürü bulunan ceza infaz kurumlarının diş ünitelerinde yapılıp yapılamayacağı araştırılacak, önerilen tedavinin bu kurumlarda yapılabileceğinin anlaşılması durumunda, bu ceza infaz kurumuna sevki hususunda rapor düzenlenecektir.

 

(9) Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilmesi hâlinde, doktor raporunda anasının kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat edebilecektir.

 

(10) Hükümlü ve tutuklular sevk edilmeden önce önerilen tedavinin gönderilecekleri hastanede yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. Ameliyat, tetkik veya kontrolü yaptırılmak üzere sevki gerekenler için randevu alınacak, uzun süreli veya yatarak tedavi görecek olması durumunda, sevkten önce  hükümlü koğuşunda yer olup olmadığı tespit edilecektir.

 

(11) İl veya ilçe dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların, tetkik ve tedavilerinin aynı gün bitmesi veya ileri bir tarihe randevu verilmesi hâlinde, aynı güvenlik kuvvetleriyle geldikleri ceza infaz kurumuna iadeleri sağlanacaktır. Yatarak tedavilerine karar verilmesi hâlinde ise, hükümlü ve tutuklunun evrakı,  o yer ceza infaz kurumu kayıtlarına geçirilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecektir.

 

(12) Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda  koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin sevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır.

 

(13) Mahkeme ya da  Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasa’nın 104 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adlî Tıp Kurumu,  ruh sağlığı hastaneleri ve resmî sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların sevkleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

a) Cumhuriyet başsavcılığı, sevkten önce ilgili sağlık kurumu ile temas kurarak randevu alacaktır. Ayrıca; istenen belgelerin ne olduğunu  tespit ederek, belgelerle birlikte randevu tarih ve saatinde hazır bulunacak şekilde o yer  Cumhuriyet başsavcılığına  sevkini yapacaktır. Teslim alan Cumhuriyet başsavcılığı sağlık kurumundaki  işlemleri tamamen bitirdikten sonra hükümlü veya tutukluyu geldiği kuruma iade edecektir.

b) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılması gereken, ancak; sağlığının yolculuğa elverişli olmaması nedeniyle sevki yapılamayan hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilecektir. Bu durumda hükümlü veya tutuklunun muayenesi Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen heyet marifetiyle bulunduğu mahâlde yaptırılacaktır.

 

 

 

10- Suç ve Yargılama Yeri Nedeniyle Nakil :

 

(1) Tutuklular, öncelikle yargılandıkları  mahkemenin bulunduğu yerdeki  kapalı ceza infaz kurumlarında veya mahkemenin yargı çevresi içindeki kapalı ceza infaz kurumlarında, kapalı ceza infaz kurumu bulunmuyor ise suçları itibariyle konumlarına uygun en yakın kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılacaktır.

 

 (2) Tutuklulardan, yargılandıkları mahkemenin yargı çevresi dışındaki kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar Cumhuriyet başsavcılığınca Bakanlıktan izin alınmaksızın yargılandıkları yer mahkemesinin bulunduğu kapalı ceza infaz kurumuna  resen sevk edilecektir. Ancak; bazı yer mahkemelerinin yargı alanı çevresinde ceza infaz kurumu bulunmaması veya kapatılmış olması nedeniyle, tutuklunun yargılandığı yer Cumhuriyet başsavcılığı ile temasa geçilip, gönderileceği kurumun tespit edilmesinden sonra sevk gerçekleştirilecektir.

 

(3) Birden  fazla  suçtan  değişik  yer   mahkemelerinde  yargılanan  veya başka suçtan

hükümlü veya hükümözlü olanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için  Bakanlıktan izin istenecektir.

 

(4) Yargılandığı yer kapalı ceza infaz kurumundan disiplin, güvenlik, asayiş ve sağlık  nedenleriyle  başka kapalı ceza infaz kurumuna nakledilenlerin,  suç ve yargılama yeri nedeniyle geldikleri kurumlara tekrar nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.

 

(5) Tutuklulara tahsis edilen kapalı ceza infaz kurumları ile kalabalık kapalı ceza infaz kurumlarından yapılan toplu sevkler nedeniyle veya ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından ceza süreleri itibariyle resen başka kurumlara nakledilen  hükümözlülerin suç ve yargılama yeri itibariyle  geldikleri kuruma nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

 

(6) Beşinci fıkrada belirtilen nedenlerle nakledilen hükümözlülerden kendi istekleri üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle ilk nakledildikleri kuruma nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

 

(7) Ekli (1) sayılı listenin (B) ve (D) bölümlerinde sayılan ceza infaz kurumlarında kalmakta iken kendi istekleri üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılan hükümözlülerin, suç ve yargılama yeri nedeniyle ilk geldikleri kuruma tekrar nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

  

(8) Haklarındaki soruşturma evrakı veya dava dosyasının görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilerek yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilmesi hâlinde tutuklular yargılanacakları mahkemeden duruşmaları için müzekkere gelinceye kadar bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda barındırılacaktır. Ancak; ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlardan tutuklu  olup, müdürü bulunmayan kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar derhâl bağlı  ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecektir.

 

(9) Çocuk tutuklular müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak, derhal bağlı oldukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecek ve duruşmalarına bu kurumlardan gidip gelmeleri sağlanacaktır.

 

(10) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları gerekli olan tutukluların  suç ve yargılama  yeri nedeniyle nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir. Ancak; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 nci maddesince yetkili  ağır ceza mahkemelerince yargılanan ve yargı çevresi içinde bulunan ceza infaz kurumlarındaki tutukluların  nakilleri, Bakanlıkça yetki verilen Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinatörlüğünde yapılacaktır.

 

(11) Herhangi bir nedenle başka ceza infaz kurumlarına nakledilen hükümözlü ve tutuklular ile hükümlü olup başka suçtan yargılamaları devam edenlerin nakledildikleri  kurum, nakleden kurum tarafından mahkemelerine de bildirilecektir. 

 

 (12) Yapılacak nakle esas olmak üzere, hükümlü veya tutukluların duruşmaya istendiklerine ilişkin mahkeme müzekkereleri, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca, hükümlü veya tutuklunun bulundukları yer  Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecektir. Hükümlü veya tutuklu başka kuruma nakledilmiş ise  müzekkere mahkemesine iade edilmeyerek,  nakledildikleri kuruma gönderilecek, ayrıca; mahkemesi de  bilgilendirilecektir.

 

11- Eğitim ve Öğretim Nedeniyle Nakil :

 

(1) Hükümlüler, eğitim ve öğretim nedeniyle;

a) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

b) Eğitimini sürdürdüğüne dair eğitim kurumundan belge ibraz etmeleri,

c) Talep edilen kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması,

d) Tutuklulara tahsis edilmiş olmaması,

e) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması,

f) Talep ettikleri ceza infaz kurumunda güvenlik riski oluşturmaması,

koşuluyla, süreli veya daimi olarak Bakanlıkça başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.

 

(2) Milli Eğitim Bakanlığına veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı okullara kayıtlı olan  hükümlü ve tutukluların yıl sonu, ara ve bütünleme gibi  okullarında yapılan sınavlarına; kapalı ceza infaz kurumlarında kalanların dış koruma görevlileri, açık ceza infaz kurumu ve çocuk eğitimevi hükümlüleri ile bu kurumlarda kalmaktayken sınava katılmak amacıyla kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilenlerin  iç güvenlik görevlileri nezaretinde  katılmaları sağlanacaktır.

 

12- Ceza İnfaz Kurumlarının İç Hizmetlerinde Çalıştırılacak Hükümlülerin Nakilleri :

 

(1) Bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda iyi hâlli oldukları  idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilen hükümlüler,  istekleri hâlinde, kurum iç hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına  Bakanlıkça nakledilebilecektir.

 

I3- Nakillerde Alınacak Tedbirler :

 

(1) Hükümlü veya tutuklunun kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, mümkün olabildiğince halk tarafından az görülmesi sağlanacak, her hangi bir biçimde aşağılanmaktan, merak uyandırmaktan ve reklam olmaktan koruyacak uygun tedbirler alınacaktır.

 

(2) Hükümlü veya tutuklular, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur kırıcı şekilde nakledilemeyecektir. Nakil sırasında alınacak tedbirler, firarı önleyici ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşmayacaktır.

 

(3)Açık ceza infaz kurumları ve eğitimevleri arasındaki nakiller ile kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ve çocuk eğitimevlerine nakiller yeterli sayıda infaz koruma memuru nezaretinde yapılacaktır. Kapalı ceza infaz kurumlarına nakiller ise dış güvenlik görevlilerince yerine getirilecektir.

 

(4) Nakil sırasında hükümlü veya tutukluların  iaşe ve zorunlu ihtiyaçları giderilecektir.

 

            14 – Nakillerle İlgili Ortak Hükümler :

 

(1) Sadece tutuklulara tahsis edilen ceza infaz kurumlarından veya kalabalık ceza infaz kurumlarından toplu sevk yapılarak gönderilenler ile ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından ceza süresi nedeniyle nakledilenler ve diğer ceza infaz kurumlarında bulunan hükümözlüler talepleri hâlinde, konumlarına uygun bir ceza infaz kurumuna  nakledilebilecektir.

 

(2) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar idare ve gözlem kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına gönderilebilecektir.           

 

(3) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarının birinden  diğerine  nakil  olmak  isteyen  hükümlü  ve  hükümözlülerin  taleplerini,  kapasitesi,

sınıfına uygun bulunması, mevcudu, asayiş durumu, güvenlik, aileye olan yakınlığı ve sosyal çevre gibi hususları göz önüne  alarak,  bu genelgede belirtilen esaslar dahilinde, takdir ederek sonuçlandıracak, bu tür talepleri Bakanlığa göndermeyecektir. Ancak; hükümlülerin diğer ceza infaz kurumlarına nakil talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

 

 (4) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, talepleri olmasa dahi, hükümlü ve tutukluların disiplin, ceza süresi, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim ve kapasite gibi nedenlerle, ağır ceza veya bağlı müdürü bulunan ya da bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine nakillerine resen karar verecektir.

 

(5) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları dışında kalan ceza infaz kurumlarına nakledilmeyecektir.

 

(6) Ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde, kolluk kuvvetlerince yakalanarak adlî makamlara getirilen hükümlüler ile mahkemelerce tutuklananların, en yakın ceza infaz kurumlarına yapılacak sevk işlemi, hükümlü ve tutukluyu yakalayarak adlî makamlara teslim eden kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu birim tarafından yerine getirilecektir.

           

(7) Ceza infaz kurumlarına yapılan sevklerde:

 

a) Müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına yapılan sevklerde; görevli jandarma yetkilileri tarafından  doğrudan kurum müdürlüklerine getirilen hükümlü ve tutuklular, o an için kurumda bulunan  en üst amir tarafından, 

 

b) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında ise, ilgili Cumhuriyet başsavcılığının havalesi ile kurum en üst amiri tarafından,

 

teslim alınacaktır.

 

c) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında, teslim sırasında Cumhuriyet savcısı bulunamıyor ise, teslim alma işlemi kurum en üst amiri tarafından gerçekleştirilecek ve durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir.

 

            (8) Başka ceza infaz kurumlarından nakledilen hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına kabulleri sırasında, teslim eden kolluk kuvvetlerinden rapor aldırılması için talepte bulunulmayacak, hükümlü veya tutuklu, o anda görevli kurum amiri tarafından teslim alınacak, tıbbî muayene ile rapor aldırılma işlemleri ilgili Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla kurum idaresi tarafından  yapılacaktır.

 

(9) Acil ve zorunlu hâller dışında  nakledilecek hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgiler sevkten en az iki gün önce sorumlu kolluk kuvvetine bildirilecektir.

 

            (10) Genelgede belirtilen ceza süreleri veya suç vasfı nedeniyle, bulundukları ceza infaz kurumlarında barındırılmaları mümkün olmayan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların, konumlarına uygun ceza infaz kurumlarına nakilleri için, “ hükümlü tutuklu bilgi formu ” da eklenerek Bakanlıktan nakil talebinde bulunulacaktır. Ancak; bağlı müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında kalamayacak olan hükümlü ve hükümözlüler, Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen kendi ağır ceza merkezine bağlı müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

 

(11) Hükümlü ve tutukluların nakil işlemleriyle ilgili tüm yazışmalara, kurum idaresi tarafından düzenlenen ve onaylanan Genelge ekindeki örnek “ hükümlü ve tutuklu bilgi formu ”  eklenecektir.

           

(12) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince yüksek güvenlikli veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda barındırılması gerekli olanlar hariç, 14/01/2005 tarihli ve 2-3 ile 3-4 sayılı genelgeler uyarınca nakli yapılan  veya bu genelgeler hükümleri gereğince bulundukları ceza infaz kurumlarında kalmayı hak eden hükümlü, hükümözlü ve tutukluların  muhafazasına aynı ceza infaz kurumlarında devam olunacaktır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Etkinlikler

 

            ORTAK ETKİNLİKLER

 

(1) Hükümlü ve tutuklular işledikleri suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılarak, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, kendileri için hazırlanmış iyileştirme programları çerçevesinde eğitim, spor, meslek kazandırma ve çalışma ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırlar. Bu faaliyetler yüksek güvenlikli kurumlar ile diğer kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde on kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde yürütülür. Programların süresi ve katılacak hükümlü tutuklu sayısı her programın özelliği, güvenlik koşulları ve kurumun olanakları dikkate alınarak idare ve gözlem kurulunca belirlenir. İyileştirme programlarının amaca aykırı sonuçlar verdiği tespit edilen hükümlü ve tutuklular  yönünden bu uygulamaya son verilebilir veya gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

(2) 13/12/2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 102/1 maddesi ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkındaki R (87) 3 sayılı Tavsiye Kararına Ek 70.1 maddesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında Rec (2006) 2 sayılı Tavsiye Kararına Ek 7’nci maddesinde ifade edildiği üzere hükümlü ve tutukluların topluma uyum sağlama çabalarının desteklenmesi için özellikle aileleri, kişiler ve sosyal kuruluşlarla olan ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesi ile eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde kuruma yardımcı olmak üzere mümkün olduğunca toplumsal kuruluşlardan ve sosyal hizmet servislerinden yardım alınır.

 

(3) Ortak etkinliklere katılacak hükümlü ve tutukluların gruplandırılması, programların amaca aykırı sonuçlar verdiği tespit edilen hükümlü ve tutuklular yönünden uygulamaya son verilmesi veya gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında idare ve gözlem kurulunca karar alınır.

 

(4) Kurumda kapalı ve açık spor alanı, çok amaçlı salon, kreş, kütüphane, çalışma atölyelerinden biri veya bir kaçı bulunmadığı takdirde eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çalışma, mevcut olan alanlarda yaptırılır. Bu alanlardan hiç birinin bulunmaması durumunda, kurumun olanakları ölçüsünde uygun yerlerde bu çalışmalar için yer hazırlanır. Bu süre zarfında kendi oda ve koğuşları kullandırılabilir.

 

(5) Psiko sosyal yardım servisi ve eğitim servisi birlikte her hükümlü ve tutuklunun ilgi ve yeteneklerini de dikkate alarak hangi programlara katılmasının uygun olacağına ilişkin

bir rapor hazırlar ve yedi gün içinde kurum müdürüne verir. Kurum müdürü, raporu idare ve gözlem kuruluna sunarak, kişinin hangi programlara katılması gerektiğini karar altına aldırır ve karar zorunlu bir neden olmadıkça, idare tarafından 3 gün içinde uygulamaya konulur.

 

(6) Ceza infaz kurumunda arama, denetleme, ziyaret  ve benzeri özel durumlarda  günlük uygulama programı ertelenebilir. Deprem, yangın gibi olağanüstü durumlar ile açlık grevi, ölüm orucu, firar, ayaklanma gibi acil durumlarda idare ve gözlem kurulu programı kısa veya uzun süreli olarak durdurabilir.

 

(7) Hükümlü veya tutuklu, faaliyet veya uygulama programının değiştirilmesini isteyebilir. İstek,  idare ve gözlem kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

 

(8) Programları hazırlayan servisler, gerekli gördüğü hâllerde, programın değiştirilmesi veya süreli olarak durdurulması hakkında bir değerlendirme raporu düzenleyerek derhâl kurum müdürüne sunar. Kurum müdürü en geç 7 gün içinde raporu idare ve gözlem kuruluna intikal ettirerek, programın sürdürülmesi, değiştirilmesi veya  süreli olarak durdurulması hakkında bir karar verilmesini ister. Programın değiştirilmesi veya süreli olarak durdurulması hakkında  bir karar verilmesi hâlinde, yeni bir uygulama programı hazırlanır. İlgililer bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurabilir.

 

(9) Programlara katılım hususunda alınan kararlar, hükümlü hakkında alınacak iyi hâl kararlarında değerlendirmeye alınır.

 

(10) Programlara katılım konusunda sürekli isteksiz davrananlar veya mazeretsiz olarak üç defadan fazla faaliyetlere katılmayanlar hakkında, idare ve gözlem kurulunca programların  iptali  yönünde karar verilebilir. 

 

(11) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlülerin sadece kendisiyle aynı ünitede kalan hükümlülerle birlikte, sınırlı olarak bu programlara katılmasına izin verilebilir.

 

(12) Tehlikeli hâlde olduğu saptanan hükümlü ve tutuklular, bu programlara  on kişiyi aşacak  gruplar hâlinde katılamaz.

 

            (13) Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde  açık görüş,  avukat ve ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak şekilde yaptırılır.

           

(14) Hücreye koyma cezası alan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları infaz edildikten  sonra, diğer disiplin cezalarını alanlar ise cezalarının infaz koşulu aranmaksızın bu faaliyetlere katılır. Aynı hükümlü veya tutuklu birden çok  programa katılabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Güvenlik

 

            GÜVENLİK

 

            (1) Ceza infaz kurumlarında meydana gelen öldürme, intihar, ayaklanma ve firar gibi Bakanlığın anında bilgilendirilmesini gerektiren güvenliği bozucu önemli olaylar, telefon veya faks ile derhâl  Bakanlığa bildirilecektir.

           

 (2)  Türk Ceza Kanununun 297 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan, silah, uyuşturucu veya  uyarıcı  madde veya elektronik haberleşme aracı ile aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince belirlenen;

 

a)     Silahtan sayılmayan ancak, saldırı ve savunmada kullanılabilecek her türlü eşyanın,

b)    Elektronik haberleşme araçlarına ait sim kartı, batarya, şarj cihazının,

c)     Firar kolaylaştırıcı her türlü delici, kesici alet ve diğer malzemenin,

d)    Alkol içeren her türlü  içeceğin,

e)     Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemenin,

f)     Kurum revirinde kullanılanlar hariç her türlü kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen ilaçların,

g)    Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce yasaklanmış veya  kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve görüntü içeren malzemenin,

h)     Bakanlıkça görüntü ve ses almalarına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşların yanlarında getirdikleri ile kurum idaresince kullanılmak üzere alınanlar hariç, ses ve görüntü almaya yarayan teyp, kamera, fotoğraf makinesi gibi araçların,

i)      Hükümlü ve tutukluların eğitim, fikir ve sanat çalışmaları için Bakanlıkça izin verilenler ile kurum idaresince kullanılmak üzere alınanlar hariç, bilgisayar, DVD, VCD ve benzeri araçların,

 

görevliler dahil hiç kimse tarafından kuruma sokulmasına izin verilmeyecektir.

 

(3) Ceza infaz kurumlarının girişlerindeki arama noktalarına, şahısların rahatlıkla görüp okuyabilecekleri  şekilde ikinci fıkrada belirtilen eşya ve malzemelerin belirtildiği uyarı  levhâları konulacaktır. Arama ve kontrol işlemi başlamadan öncede şahıslara konuyla ilgili sözlü uyarıda bulunulacaktır. Yasak madde bulunması hâlinde, tespit tutanağında  “ şahıslara gerekli uyarıların yapıldığı ” hususu da  belirtilecektir.

 

(4 ) Ceza infaz kurumlarında yapılan aramalarda kuruma sokulması ve bulundurulması yasak madde ve eşya  ele geçirildiğinde, gerekli işlemler başlatılacak ve durum yazılı olarak Bakanlığa bildirilecektir.

 

            (5) Firar etme riski yüksek olan hükümlü ve tutukluların kolluk kuvvetlerine tesliminden önce durumları hakkında  görevliler  bilgilendirilecektir.

 

            (6) Can güvenliği tehlike altında bulunan veya  intihar riski olan hükümlü ve tutuklular yakın takibe alınarak, kaldıkları bölümdeki güvenlik önlemleri arttırılacak, özellikle intihara meyilli olan kişilerin sürekli gözetim altında bulundurulması ve bireysel terapiye tabi tutulması sağlanacaktır.

 

            (7) Yanlış tahliyelerin önlenmesi için, mesai saatleri içerisinde, hükümlü veya tutukluyu tanıyan gözetim servisi personeli ile infaz katibi tarafından, mesai saatleri dışında ise kurumda bulunan en üst amir ile hükümlü veya tutukluyu tanıyan gözetim servisi personelinden  oluşan heyet tarafından, kişinin kimliğinin kontrol edildiğinin ve teşhisinin yapıldığının bir tutanakla saptanmasından sonra tahliye işlemi yapılacaktır.

 

(8) a) Kurum idaresi;  isyan, firar, yangın, doğal afet ve benzeri kurum güvenliğini tehlikeye düşürecek olaylara ilişkin kurumun fiziki yapısı, mevcudu ve kapasitesi gibi unsurları değerlendirerek  dış güvenlik ve kolluk kuvvetleri temsilcileriyle birlikte  “olağanüstü hâl plânları” hazırlayarak Cumhuriyet başsavcılığına onaylatacaktır. 

b)Kurum en üst amiri, Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek suretiyle önceden hazırlanan olağanüstü hâl plânlarına göre yılda en az iki kez olmak üzere uygun gördüğü zamanlarda diğer kamu görevlilerinin katılımıyla olağanüstü hâl tatbikatı yaptıracaktır.

c) Yapılacak tatbikata ilişkin tutanak ve belgeler Bakanlık yetkililerinin, adalet müfettişlerinin ve Bakanlık kontrolörlerinin inceleme ve denetimlerine her  zaman hazır olacak şekilde kurumdaki özel kartonunda saklanacaktır.

d) Hazırlanan olağanüstü hâl plânları ve yapılan tatbikatlara dair tutanak ve belgeler Bakanlığa gönderilmeyecektir.

 

            (9) Meydana  gelmesi muhtemel olayları önceden  saptayıp, gerekli tedbirleri alabilmek için, kurum içinde veya  dışındaki istihbarat çalışmalarına önem verilecek ve elde edilecek bilgi ve belgeler mahallî istihbarat ve kolluk birimleriyle değerlendirilecek, gereken tedbirler alınacak ve diğer ceza infaz kurumlarını ilgilendiren hususların tespiti hâlinde Bakanlık bilgilendirilecektir.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Diğer  İşlemler

 

            DİĞER  İŞLEMLER

           

  (1) 5275 sayılı Kanunun   21 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; tanıya yönelik olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç izlerinin  alınması, fotoğraflarının çekilmesi, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ile ölçülerinin belirlenmesi ve bu bilgilerin infaz  dosyalarında veya elektronik ortamda saklanması gerektiğinden;

 

            a) Ceza infaz kurumunun kapasitesi ve imkânları göz önüne alınarak belirlenecek olan makul bir sürede ve dış güvenlik ile kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapılarak eğitilecek personel aracılığıyla, kurumlarda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç izleri ile kan grupları,  vücutlarının  dış özellikleri ve ölçüleri belirlenecektir.

 

 b) Kan gruplarının belirlenmesi işlemi öncelikle kurum  imkânlarıyla, yetersiz kalması hâlinde bu amaçla teşkilatlanmış diğer kurum imkânlarından yararlanılarak tespit edilecektir.

 

c) Hükümlü ve tutukluların kabulü  sırasında bu işlemler eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

 

d) Hükümlülerin parmak ve avuç izleri ile kan grupları,  vücutlarının  dış özellikleri ve ölçüleri  Gözlem ve Sınıflandırma Formu’nun ilgili kısmına alınacak, aynı Form’un  bu bölümü  tutuklular için de kullanılacak, tutukluların yargılandıkları davadan beraat etmeleri hâlinde söz konusu kısım tutanakla imha edilecektir.

 

            e) Hükümlü ve tutukluların fotoğraflarının çekilmesindeki uygulama dijital fotoğraf makinesi kullanılmak suretiyle yerine getirilecektir.

 

  f) Parmak ve avuç içi izi alma işleminde kullanılacak olan özel mürekkep ve ıstampa, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama tertibinden  ( Ekonomik kod 03-2 ) karşılanacaktır.

 

(2) Ceza infaz kurumlarının bulunduğu yargı alanı içindeki mahkemeler veya Cumhuriyet başsavcılıklarınca  yapılacak keşiflerde, hükümlü veya tutuklunun keşif mahalline götürülmesi için Bakanlıktan izin istenmeyecektir. Bu işlem mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca  yapılacaktır.

 

            (3) Hükümlü ve tutukluların istek ve şikayetlerini ilgili mercilere ulaştırabilmesi için kurumun uygun yerlerine şikayet kutuları konulacaktır. Kutular sorumlu infaz koruma başmemuru tarafından açılarak dilekçeler veya zarflar incelenmeksizin kurum en üst amirine iletilecektir.

 

            (4) Hükümlü ve tutukluların, infaz hâkimlikleri ile yetkili ve resmî kurumlara yaptıkları başvurularla ilgili dilekçeler, vakit geçirilmeksizin ve ivedilikle ilgili makamlara gönderilecektir.

           

(5) Hükümlü ve tutuklular tarafından Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla resmî makam ve kişilere gönderilecek dilekçelerden posta ücreti alınmayacaktır. Ancak; bu dilekçeleri doğrudan  göndermek istediklerinde posta ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

            (6) Hükümlü veya tutukluların, bulundukları ceza infaz kurumundaki diğer kişilere yazdıkları mektuplar posta aracılığıyla gönderilmeyecektir. Bunlar mektup okuma komisyonu tarafından incelenerek sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

            (7) Çok zorunlu bir durum olmadıkça, hükümlü ve tutukluların yanlarında kalan çocuklarını duruşmalara götürmelerine izin verilmeyecektir. Ceza infaz kurumu bünyesinde kreş varsa burada, yoksa sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu müdürlüğüne bağlı kreş veya çocuk yuvalarında ya da psiko-sosyal yardım sevisinin gözetiminde  kurumda uygun ortamda kalmaları sağlanacaktır. Ana sütüyle beslenen veya bakıma muhtaç çok küçük yaşta çocuğu olan tutukluların duruşmalarının sabah saatlerine alınması için ilgili mahkemeler ve duruşma bitiminde derhâl ceza infaz kurumuna dönmeleri için dış güvenlik görevlileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

 

(8) Hükümlü ve tutuklular; kendi oda veya koğuşunda beraber kaldıkları arkadaşlarıyla veya açık görüş günlerinde ziyarete gelen yakınlarıyla, idarece belirlenen yerlerde ve bedelleri kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla  fotoğraf çektirebilecektir. Fotoğraf çekimi,  müdürü ve fotoğrafçılık işkolu bulunan ceza infaz kurumlarında sadece fotoğrafçılık işkolunca yerine getirilecek, dışarıdan fotoğrafçı temini  yoluna gidilmeyecektir. Müdürü bulunmayan kurumlardaki fotoğraf çekimleri  dışarıdan temin edilen fotoğrafçı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

            (9) Kan bağışı ile ilgili talepler, hükümlü ve tutukluların rızası alınmak koşuluyla Bakanlıktan görüş alınmaksızın, kurum en üst amirinin izni ile karşılanacaktır. Kan alma işlemi gerekli önlemler alınarak ceza infaz  kurumunda  gerçekleştirilecektir. Açık ceza infaz kurumu hükümlülerinden kan alma işlemleri  sağlık kuruluşlarında da yerine getirilebilir.

 

            (10) Hükümlü ve tutukluların bireysel veya toplu olarak organ bağışı yapma talebinde bulunmaları hâlinde, gerekli işlemler Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılacaktır.  

 

            (11) Avukatlar; bu mesleğin icrası çerçevesinde, bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerle vekâletname olmaksızın en çok üç kez görüştürülecektir. Avukatların, bu görüşmelerden sonra aynı hükümlüyle yeniden görüşebilmesi için, hükümlünün vasisi tarafından hükümlüyü temsille yetkilendirildiğini gösteren vekâletnamenin ibrazı istenecektir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Dışarıdan Temin Edilen Hizmetler ve Kaldırılan Genelgeler

 

            DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLER

 

            (1)Kurumun  kendi  imkanlarıyla  yerine  getirilemeyen  diş  hekimi, berber, elektrikçi,

tesisatçı gibi kişiler tarafından verilen hizmetler,  güvenlik bakımından tehlike yaratmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak, kurum idaresi tarafından dışarıdan getirtilecek kişiler eliyle yaptırılabilir.

 

 

            KALDIRILAN GENELGELER

 

(1) Ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutukluların nakil işlemleri, ortak etkinlikler, güvenlik,  diğer  işlemler ve dışarıdan sağlanan hizmetlerle ilgili  usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını  kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla çıkarılan 22/01/2007 tarihli ve 45/1 sayılı Genelge yürürlüğe girdiğinden, 01/01/2006 tarihli ve 45 no’lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini, Genelgenin; yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile Cumhuriyet savcılarına ve ceza infaz kurumu müdürlüklerine bildirilmesini, oda ve koğuşlara asılmak suretiyle hükümlü ve tutuklulara duyurulmasını, gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin izlenerek ve denetlenerek aksine davrananlar hakkında kanuni işlem yapılmasını, bilgileri bakımından da infaz hâkimlikleri ile izleme kurullarına  gönderilmesini önemle rica ederim.

 

 

 

 

Cemil ÇİÇEK

BAKAN

EKLERİ