EĞİTİM BİRİMİ

        Ceza İnfaz Kurumumuzda yürütülen eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin amacı; Hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyeti’nin İnsan Haklarına dayanan; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Türk Milleti’nin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven; Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatan ve milletin bölünmezliğine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı, verimli ve topluma kazandırılmış bireyler haline getirmeyi sağlamaktır.

         Kuruma yeni gelen tutuklu ve hükümlülerin yaş, eğitim-öğretim, ilgi yetenek ve mesleği gibi konularda çeşitli tespitler yapılarak, kurumda bulunduğu süre içerisinde devam edebileceği eğitim- öğretim, iş ve meslek kursları, katılabileceği sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler kendilerine anlatılarak ve bu tür etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir. Kurumumuz eğitim faaliyetlerini ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1- Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi: 

a) Yetişkinler Eğitimi I. Kademe Okuma-Yazma Kursu

b) Yetişkinler Eğitimi II. Kademe İlkokul Bitirme Kursu 

c) Açık İlköğretim Okulu 

d) Açık Öğretim Lisesi

e) Yüksek Öğretim

I) Öğrenci Seçme Sınavları ( YGS-LYS)

II) YDS, ALES, KPDS, ÜDS vb. sınavlar

III) Açık Öğretim Fakültesi

IV) Diğer Fakülte ve Yüksek Okullar

2- Din Hizmetleri gelişim ve manevi faaliyetleri

3- Kurslar (İş ve Mesleki Eğitim Kursları, Sosyal-Kültürel Kurslar )

4- Sosyal Kültürel, Sohbet ve Sportif Faaliyetler

a) Konferanslar

b) Ortak Alan Faaliyetleri(açık saha, kapalı spor salonu, sohbet, atölye faaliyetleri)

c) Merkezi Sistem Yayınları (Film, müzik, duyurular v.b)

5- Personele Yönelik Faaliyetler

6- Kütüphane Faaliyetleri

RESMİ KURUMLAR

Anayasa MahkemesiYargıtayDanıştay HSYK Adalet BakanlığıUYAPTürkiye
Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster : Kazım LÖK
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.